Mocht je besloten hebben dat je je lidmaatschap van De Amstel wilt beëindigen, dan vinden we dat natuurlijk jammer. Hier volgen wat aandachtspunten om je opzegging voorspoedig te laten verlopen.

Alvast bedankt voor je medewerking.