Wie gaat voor het winnen van wedstrijden kan bij De Amstel getraind worden tot kampioen. Al vele jaren hebben junior- en seniorploegen van De Amstel op hoog niveau acte de présence gegeven op nationale en internationale wedstrijden, WK's en Olympische Spelen. Onder leiding van een coach train je op het water, maar ook op de ergometer en doe je mee aan indoor- en outdoorlooptrainingen. De Amstel heeft wedstrijdcoaches met internationale wedstrijdervaring. De prijzenkast in de sociëteit laat zien dat 'blik trekken' vanouds belangrijk is binnen onze vereniging.

De wedstrijdafdeling van De Amstel omvat de volgende groepen roeiers:

 • juniorenwedstrijdroeiers
 • veteranenroeiers (“masters”)
 • clubroeiers

Informatie over leeftijdsindeling van veteranenroeien is te vinden op de site van de KNRB.

Neem voor meer informatie over wedstrijdroeien bij De Amstel contact op met de wedstrijdcommissaris via mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Overwinningen/blikkenlijst:
Binnen de vereniging kennen we 'tellende' en 'niet-tellende' overwinningen. Deze wijken af van de klasserende en niet-klasserende overwinningen (vastgesteld binnen de nationale roeiwereld). Onderstaande lijst van wedstrijden met ‘tellende’ overwinningen:

 • Heinekenroeivierkamp (eindoverwinning)
 • Head of the River Amstel
 • Skiffhead
 • Tweehead
 • Spaarne Lenterace
 • Alle nationale 2km-wedstrijden op de Bosbaan, Willem-Alexanderbaan en Watersportbaan Tilburg (ZRB) (alleen bij winnen van A-finales)
 • Tromp Boat Race
 • November 4-en
 • Grote internationale wedstrijden zoals WK en OS

Voor alle wedstrijden geldt de regel dat er minimaal drie inschrijvingen moeten zijn binnen een veld.

Alle overwinningen worden geadministreerd door de commissaris wedstrijden. Bij tien ‘tellende’ overwinningen krijgt een roeier een onderscheiding tijdens de Algemene Ledenvergadering. Per seizoen worden de overwinningen toegevoegd aan het jaarverslag. Het complete overzicht van historisch behaalde blikken is in het bezit van de commissaris wedstrijden.

Toewijzing van boten
Alle wedstrijdroeiers krijgen via de wedstrijdcommissaris en de materiaalcommissaris een boot toegewezen, zo mogelijk in wedstrijdmateriaal. Junioren krijgen via hun coach een boot toegewezen. Voor veteranen en clubroeiers geldt dat de definitieve toewijzing voor boten die deelnemen aan het Heineken Roeivierkamp en/of de Head of the River Amstel half januari plaatsvindt. Veteranen en clubroeiers dienen zich als deelnemende ploeg aan te melden vóór 15 december 2017 via email wederom bij de wedstrijdcommissaris. Degene die de communicatie voert, is de ploegvertegenwoordiger. Alle verdere correspondentie over wedstrijden, zoals informatie over het botentransport, wijzigingen in de ploeg, etc. verloopt via de ploegvertegenwoordiger. Veteranen en clubroeiers betalen hun wedstrijden en het eventuele botentransport zelf, de factuur wordt naar de ploegvertegenwoordiger gestuurd en deze draagt zorg voor de gehele betaling. 

Veteranen en clubroeiers houden zich in het weekend, ook in wedstrijdboten, aan de bloktijden (9 tot 11 en 11 tot 13 u). Voor alle wedstrijdroers geldt dat als zij een boot met (een) andere roeier(s) delen, zij onderling hun trainingsschema op elkaar afstemmen.

Richtlijnen wedstrijdkleding:
Om onze vereniging goed voor de dag te laten komen op wedstrijden is het zaak dat alle roei(st)ers en stuurlieden in Amstel-tenue verschijnen. Naast artikel 19 van het huishoudelijk reglement geldt voor KNRB-wedstrijden ook nog onderstaand artikel:

Artikel 8. Roeitenue

 1. Roeiers en stuurlieden van verenigingsploegen en combinatieploegenmoeten tijdens een race per vereniging, in die ploeg, uniform gekleed zijnen wel tenminste in het voor de eigen vereniging voorgeschrevenroeitenue, zoals dit is goedgekeurd door het bestuur ingevolge debepalingen van het HR.
 2. Stuurlieden mogen – in afwijking van lid 1 – een clubblazer met lichtoverhemd en clubdas, alsmede een bij dit tenue horende pantalon dragen.
 3. Het voor de eigen vereniging voorgeschreven roeitenue kan verschillen inde uitvoering (shirt met en zonder mouwen en met broek, roeipakje, etc.).
 4. Alle ploegleden van één vereniging in één ploeg dragen tijdens de races een identiek roeitenue, zowel in kleur, ontwerp als uitvoering.
 5. Ieder ploeglid kan bepalen of hij extra kleding draagt onder het roeitenue.Voor zover extra onderkleding wordt gedragen moet dat tijdens een race per vereniging, in die ploeg, uniform in kleur en uitvoering zijn. De lengte van broekspijpen en mouwen van deze extra kleding is vrij.
 6. Bij het oproeien is de kleding geheel vrij, met dien verstande dat rugnummers (indien van toepassing) steeds goed zichtbaar dienen te worden gedragen.

Kosten wedstrijden en botentransport
De inschrijfgelden en botentransportkosten worden door een veteranenroeier zelf gedragen. Deze kosten zullen door de vereniging worden voorgeschoten, waarna na enige tijd door de penningmeester een factuur naar de ploegenvertegenwoordiger wordt gestuurd ter verrekening van deze kosten. Voor junior- en seniorroeiers gelden andere regels. Meer informatie is te krijgen bij de commissaris wedstrijden.

Schone-sportverklaring
Iedereen die een wedstrijd wil starten, moet een schone-sportverklaring ondertekenen. Hierin geef je aan dat je schoon, dus zonder dopinggebruik, deelneemt aan de roeiwedstrijden. Vanaf 1 januari 2014 wordt een eenmaal ondertekende schone-sportverklaring jaarlijks digitaal verlengd. Zorg dus dat je mailadres up-to-date blijft bij de ledenadministratie.
Zie voor meer informatie ook het document van de KNRB.

Indoortraining (ergometer)
Gedurende de winterperiode (van 15 oktober tot eind maart) kunnen ploegen een vast ergometeruur vastleggen. De aanvraag kan worden gedaan bij de commissaris wedstrijden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 
Aanvragen voor ergometeruren moeten tussen 1 september en 15 september worden ingediend. Het toegewezen ergometerblok dient elke week door vastgelegd te worden. Net als bij het afschrijven van de boten via het digitaleafschrijfsysteem. Let op dat - in tegenstelling tot het afschrijven van een boot - iedereen zijn eigen ergometer dient af te schrijven. Juniorenwedstrijdroeiers hebben te allen tijde voorrang en/of de mogelijkheid om langer dan één uur te trainen.