De eregalerij van "De Amstel".

Onze vereniging kent verschillende mogelijkheden om iemand in het zonnetje te zetten. Een stukje historie en overzicht. Scrol naar beneden voor het overzicht van alle gedecoreerden per categorie. In de sociëteit hangt een bord met alle namen erop gegraveerd.
 
2016 04 27 insignesVanaf de oprichting in 1874 voorzag het statuut in de benoeming door de Ledenvergadering van iemand tot erelid. Vereiste was een belangrijke zeer verdienstelijke bijdrage geleverd te hebben aan de vereniging. Dat kan organisatorisch of door substantiële middelenondersteuning of door bijzondere (roei)prestaties. Ook niet-leden konden tot ereled benoemd worden als zij vanuit hun bedrijfs, maatschappelijke of bestuurlijke functie die bijzondere kwaliteiten voor De Amstel hadden ingezet.
In de 19de eeuw met slechts enkele verenigingen in Nederland was het aantal wedstrijden ook zeer beperkt. Het scoren van 10 klasserende overwinningen was dan ook een pittige prestatie waarvoor je meerdere jaren aan de nationale top meest moest kunnen varen. Reden om zo'n glorieuze Amstelprestatie als zeer meetbare norm voor de benoeming tot erelid mee te tellen.
 

Teveel ereleden

Echter, in 1908 bleek dat we door het bijzondere roeisucces in het laatste decennium wel heel veel ereleden kregen. Dat was aanleiding om eind 1909 voor de roeiprestatie een afzonderlijk insigne in te stellen: Het insigne 10 eerste prijzen. Norm was dat de wedstrijd binnen de bepalingen van de roeibond klasserend was. Ter verduidelijking: het klassement was toen van bescheiden structuur, maar kent nu voor de juniores en veteranen de leeftijdscategorie en voor de senioren een onderscheid naar licht-gewicht of zwaar en naar prestatie: beginneling, nieuweling, senior B en senior A.
Het insigne bestaat nog steeds en ieder jaar wijst het Bestuur aan welke wedstrijden tellende overwinningen kunnen bieden. Bij ieder volgend tiental wordt een volgend balkje aan het insigne toegevoegd. Voor veteranen geldt een beperking van 10.
Het erelidmaatschap bleef voorbehouden aan die bijzondere verdiensten, waarbij het winnen op mondiaal niveau (O.S, E.K. en W.K.) altijd bleef meetellen.
Ereleden zijn vrijgesteld van contributie. Echter, het is traditie dat zij een bijdrage doneren, al dan niet met een gekozen bestemming bv. het botenfonds.

Verdienstelijk

Terug naar het begin van de vorige eeuw. De Amstel opende in 1885 haar eigen nieuwe clubgebouw aan de Amsteldijk. Ook daar kende de sociëteit een koepel.
Voor de verdienstelijke leden die nog niet aan het erelidmaatschap konden tippen was er een lagere orde van respect: het vermelden van de naam op de koof van die koepel. Echter, de kloof naar erelid bleef te groot.
In 1939 werd naar voorbeeld van andere verenigingen de onderscheiding "Lid van Verdienste" ingesteld. In dat jaar werd een stuwmeer (bijna 30) van genomineerden gedecoreerd waarmee de respect-balans was hersteld. Met de gedwongen sloop van ons gebouw in 1944 verdween de vermelding van de naam in het clubgebouw.

Bootnaam

Van heel andere orde is het vernoemen van een boot. Onze vloot kent er een aantal. Vaak ereleden, oud-voorzitters maar ook enkele anderen uit hoofde van hun bijzondere of specifieke verdiensten, vaak gekoppeld aan een zeer passend boottype.

Ereleden 

1879   F.C. Tromp

1880   J.Cavroy

1885   W. Hultzer

1885   A.J. van Wijk

1885   P.A. Soeters

1889   G.H. Jurrjens

1890   C.J. Vrouwes jr.

1890   C. Jurrjens

1891   J. Oldigs jr.

1891   G.W. Jansen

1891   F.J. van der Kolk

1891   H.G. Vorkink

1891   Mr. G. van Tienhoven

1892   P.D. Alta

1892   H.B. Huijsmans

1896   A. Adama

1906   A. Wielsma

1906   R.H. Croon jr.

1908   Jhr. W. Six

1908   Joh.F.K.H.J. Burk

1908   H. Höfte

1908   W.J. van Amstel

1908   C. van Amstel

1908   H.Th.M. Müller

1910   F.W. Groen

1911   P.Wijne

1920   A.S. Docen Dzn

1928   Dr. A.A.J.H. Marres

1929   L.H.F. Günther

1939   L.A.F. Friedrichs

1939   Mw. J.E.Jurrjens-Hoogland

1941   J.S. Noorweegen

1941   D.M. Severiens

1954   A. Nefkens

1954   N. Meijer

1954   A. Staal

1965   H. Otto sr.

1968   K.H. Visscher

1968  H.J. Wienese

1974   F.J.A. Kuyper sr .

1974   H.L Krot

1979   A.Adams

1988  P.M. de Graaf

1993  H. van der Linden

2011   J. Razenberg

2011  M. Romano

2011  F.R. van Unen

2012  E.M. Kraak

Leden van verdienste

1939 N.A. Bernhard

1939 W.H. van Blijenburgh

1939 J. Brandsma

1939 J.A. Brandsma

1939 N. Cortlever jr

1939 L.F. Dekker

1939 A.S. Docen Dzn.

1939 W. Duykers

1939 H.H. Ellerkamp Sr.

1939 A.B.M. van den Elsakker sr.

1939 P.J.C. Koppen

1939 W.J. de Lucht

1939 W.J. Mol

1939 Jac. Müller

1939 J.S. Noorweegen †

1939 H. Otto sr.

1939 J.W.H. Rühl

1939 P.C. Scholte

1939 D.M. Severiens

1939 D.H. van Stalborch

1939 G. Staalman

1939 C.A. Sterk

1939 J. Versluijs

1939 J. Voigt

1939 Th. Wennekendonk

1939 A. Wielsma sr.

1939 Mej. A. Wielsma

1940 Mw. L. Meyer-Tyteca

1942 A.C. Groen

1942 Mej. J. Hielkema

1942 J.P. Hinloopen

1942 K.H. Visscher

1951 Th. Huying

1951 H. de Jong

1951 J. van Noord

1961 A.F. Mulder

1962 D. Smit

1963 A.K.J. Blom van Assendelft

1964 J.P. Engels

1964 F. Kuggeleyn

1964 Mw.C. Noorweegen-Blom van Assendelft

1964 Mw. B. Schollaardt-Dormaar

1968 H.J. Visser

1969 M.J. van de Bergh Weerman

1970 M.J. Hollander

1970 H.L. Krot

1970 F.R. van Unen

1972 J. Beumer

1972 E. Varady

1972 Mej .J.J.E. Vlaming

1974 Mw. H. Adams-van Volen

1974 W. van Steenderen

1974 J.J. Amesz

1975 E.D. Kruyswijk

1976 P.M. de Graaf

1980 R. Bijderwieden

1980 H. Frielink

1982 H. van der Linden

1982 M.J. van der Meulen

1982 Mw. S.M. van der Meulen-Mondeel

1983 P. Bijlsma

1984 J. Razenberg

1984 R. Smit †

1984 Mw. E.A.C. Smit-Schoonhoven

1985 Mw. D.Muda-Stoker

1989 W.A.J. Koopman

1991 J. Helle

1993 Mw. M.E. Zietse-Meijer

1993 A.Th. Warnderink Vinke

1994 Mw. W. Guépin

1995 Mw. A. Sanchez-Kaman

1996 B.J. Breuk

1997 E.M. Kraak

1998 R.P.A. Otto

1999 C.W. Vente

1999 E. Vogel

1999 A.F. van Woerden

2000 T.L.A. Deckers

2003 A.H. Warnies

2004 Mw .M. Oskam-Tambouzer

2006 E.H.D. Willems

2007 D.F.P. van Nes

2008 Mw. A.C. Suring

2009 R.M. Visser

2009 Mw. O. Duyn

2010 W. Groot

2012 Mw. T. Bos-Jongerius

2013 A. Noordhoek

2014 M.J.N. Pouw

2014 Mw. E. van Haersma Buma

2015 H.P. Godri

2016 Mw. M.A. Zietse

2016 Mw. A.A.M. Lepeltak-Brinkman
2017 R.P. van Eeden
2017 Mw. C. Hoogveld
2017 Mw. A. Gorter
2018 Mw. M.J. Roeleveld

Insignes tien 'eerste prijzen'

1909 R.H. Croon 30

1909 A. Wielsma 30

1910 A. Wielsma 40

1909 H.Th.M. Müller

1910 G.W. Jansen 80

1914 J.W. Stradmeijer

1924 J. Brandsma

1924 J.A. Brandsma 1935 20

1924 D. Fortuin 1935 20

1924 G.B. van Silfhout

1924 E. van Toornburg

1928 A.H. Goedings

1929 B. Gunther 30

1936 M. Scharff

1936 A. de Bruyn

1936 J. de Ridder

1936 L.L. Held

1936 G.F.A. Huying

1940 W. Duykers

1940 A. v.d.Kogel 1948 20

1940 H. Ranzijn 1948 20

1940 H.T.P. van Schaik

1940 L.R. Wieringa

1941 W. Verstrate

1942 B. de Jong

1955 S. Bakker

1957 C Hienkens

1962 H.J. Wienese 1965 20; 1967 50; 1978 60

1964 M.J. Hollander

1974 R. Bijderwieden

1974 Mw. S. de Graaf-Ottjes 1984 20

1978 R. Verdam

1978 C.W. Vente 20; 1980 30; 1982 40; 1985 50

1979 M. Zietse; 1982 20; 1984 30; 1985 40

1980 W.A.J. Koopman; 1982 20; 1986 30

1980 M. van Dierendonck; 1984 20

1980 E.M. Kraak 20; 1982 30; 1983 40; 1984 50; 1985 60

1981 Mw. S.M. van der Meulen Mondeel; 1984 20

1981 Mw. M.A. Zietse-Meijer

1983 Mw. L. Hollander-Koning

1984 Mw. E.A.C. Smit-Schoonhoven

1985 Mw. L. Kuiper-Kauwen

1986 B.J. Breuk; 1987 20; 1988 30; 1991 40; 1994 50

1986 A.H. Warnies

1986 H. Jonkers

1988 H. Vendrig

1989 E. Razenberg

1995 A.Th.Warnderink Vinke

2001 J. de Haan

2001 M Romano

2002 D. van der Linde

2005 Mw. A. Russell

2007 Mw. E. Hermans

2007 M. Kopijn

2007 Mw. M. Koenders

2007 Mw. W. van Leeuwen

2007 Mw. D. Muda Stoker

2007 Mw. I. Rem

2010 J. Helle

2012 R. Muda

2013 W. Groot

2014 Mw. A.M. Klok; 2015 20; 2016 30

2014 Mw. I. Seemann

2015 Mw. M. Jonckers; 2016 20

2015 N.V. Keizer
2016 Mw. E. Neumann
2016 Mw. E.S. Herzstein
2016 V.G. Muda
2016 T.R. Muda
2016 T.A. Voskuilen
2017 Mw. I.D. Klok