TerugCOM_SIMPLECALENDAR_PRINTe-mail sturenvCal/iCal
Datum:
23-11-2018
Locatie:
Sociëteit

Algemene ledenvergadering 2018

Het bestuur van Roei- en Zeilvereniging De Amstel nodigt u van harte uit om de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze vereniging bij te wonen. De vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 23 november 2018 om 20.00 uur in de sociëteit van ons verenigingsgebouw aan de Hobbemakade 122 te Amsterdam. De sociëteit is vanaf 18.00 uur geopend.

De agenda van de algemene ledenvergadering is als bijlage bij deze uitnodiging gevoegd. Uiterlijk acht dagen voor de algemene vergadering zullen de stukken, waarnaar in de agenda wordt verwezen, worden gepubliceerd op het besloten gedeelte van de Amstelwebsite.

Overeenkomstig het bepaalde in de artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement treden de navolgende bestuursleden volgens rooster af:
+ voorzitter - Wim Koopman;
+ penningmeester - Hans Vendrig;
+ commissaris gebouw - René Visser;
+ commissaris wedstrijd - Nienke Engberts; en
+ commissaris algemene zaken en recreatieroeien - Wessel Agterhof.

Allen stellen zich wederom beschikbaar voor een volgende termijn en zijn terstond herkiesbaar.

Het verheugt het bestuur u te informeren Maarten Jüch bereid te hebben gevonden om de functie van commissaris vloot te gaan vervullen. Maarten stelt zich daarvoor verkiesbaar en zal in de plaats treden van Cees Vente, die in de Bijzondere algemene ledenvergadering van 24 juni 2018 in deze functie werd benoemd.

Kandidaatstellingen door andere leden van de vereniging voor bovenvermelde bestuursfuncties behoren volgens artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement uiterlijk 14 dagen voor de datum van de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend.

Op zondag 18 november 2017 van 16.00 tot 17.00 uur zullen de stukken, waarnaar in de agenda wordt verwezen, ter inzage liggen in de bestuurskamer van de sociëteit.

Wanneer u niet bij de vergadering aanwezig kunt zijn, wordt een afmelding bij de secretaris gewaardeerd.

Het dragen van insignes en eretekenen tijdens de ledenvergadering, als traditie, wordt zeer op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Wim Koopman
voorzitter R&ZV de Amstel

Categorie Informatie | Aanmaakdatum maandag 11 september 2017 00:00 | Laatste aanpassingsdatum dinsdag 06 november 2018 11:30 | Aangemaakt door Wessel Agterhof | Aantal keer bekeken 466