Maarten Jüch, kennu die al?

Op de ALV koos De Amstel zich een nieuwe commissaris vloot. Tijd om kennis te maken met een Amstellid dat zich voor velen op de achtergrond bewoog. Maarten blijkt op een indrukwekkend roei CV te kunnen bogen.

Luier uit > roeibroek aan
Maarten werd al heel jong op 10 jarige leeftijd bij roeien betrokken. Door zijn vader bij R.V. Pampus in Almere in de jeugdskif gezet. Tja, dan heb je als kind weinig keus meer. Dat bleek toch goed te bevallen. Op zijn 14de belandde hij bij moederkloek Wil Guépin op De Amstel in een bijzonder warm klasje jeugdinstructie. De stap naar regioroeien werd gezet waarbij later deelname aan de Head en Heineken varen in de acht betekende met Sonja van der Meulen als coach. Door zijn HTS-studie werktuigbouw kwam Nereus in beeld. 5 Jaar wedstrijdpalen aldaar impliceert een gedegen roeikennis en ervaring. Met die wapens was hij zeer welkom op Skoll om daar de techniek van de wedstrijdploeg te optimaliseren. Maar je wil toch ook een keer zelf roeien. Terug naar De Amstel is dan een logisch vervolg. "Want ik heb ook nog wat getennist, maar op het water varen trok me echt veel meer".

Maarten Juch
Uw nieuwe commissaris Maarten Jüch

"Na mijn HTS studie trad ik in dienst bij Stork. Daar is mijn specialisme de veiligheid bij mechanische processen van door Stork ontwikkelde inpakmachines. Dus niet gericht op de interne productie maar vooral de installatie en operationele aspecten bij klanten over een groot deel van de wereld. Nee, dat lukt niet op de fiets (mijn favoriet vervoermiddel) dus ik vlieg vaak op het buitenland." Ik heb alleen maar kans van slagen als ik als teamplayer samenwerk. Vaak ook met ZZP'ers. Dus ik verwacht een goed begrip van de samenwerking met onze boots Jelle Bouma. En die zelfde aanpak past natuurlijk met het klusteam en de materiaalcommissie.

Gekozen en nu aan de slag. "Klopt. Eerst maar een overname gesprek met de voorgangers en me inlezen. En natuurlijk kennismaken met alle betrokkenen. Ik zie vooral veel mogelijkheden in het preventief onderhoud van de vloot zodat iedereen in goed materiaal kan varen. Dan is roeien pas echt leuk. Mijn visie op veiligheid sluit daar goed op aan. Het imago van de vloot moet stralen, ook naar buiten toe. Zeker weten dat je met een puike vloot meer leden trekt. Win-win dus.
Met de materiaalcommissie is het belangrijk de varieteit en behoefte goed in te schatten, met Jelle de werkzaamheden passend bij zijn talent te plannen en de werkzaamheden voor het onderhoudsteam waardevol te laten ervaren. Erbij betrokken zijn is voor mij belangrijk.

Maar het grootste team zijn de roeiers, de leden zelf. Immers, zij lopen het eerst tegen onvolkomenheden aan en kennen de wensen het best. Ik sta beslist open voor iedereen, vertrouw op een wederzijdse lage drempel om zoveel mogelijk over de actuele informatie te beschikken. Dat betekent niet dat ik alle wensen binnen een week honoreer. Grenzen qua tijd, budget en ruimte zullen dwingen tot keuzes. Dus heb je iets, kom er dan mee en niet pas op de volgende ALV. Dus tot binnenkort.!!!

Maarten, heel veel succes met je ambitie en behouden vaart met onze vloot.

Peter de Graaf

Bij De Amstel kost het kwartje van Kok drie tientjes!

JALVEN op vrijdag 23 november 2018 was een verplicht nummer. Wat u heeft gemist? Met 9 leden achter de tafel en 45 ervoor (tis maar net vanwaar je kijkt) werd statutair verslag gebracht, decharge veroverd, contributietoeslag gepermaniseerd (3x woordwaarde), Maaarten fleet-owner, zijn we een LTOP-gebouw rijker en hangt de nieuwe WEBsite in de cloud.

Vergadertijgers heb je in twee soorten. Hoe langer, hoe chaotischer, hoe gedetailleerder de vragen des te mooier maar ook de serieuze en meer beleidsmatige insteek waardoor op een efficiente wijze aan het wettelijk gedefinieerde statuut wordt voldaan. Gelukkig was het laatste het geval. Immers, de zondag ervoor was er alle gelegenheid om door te vragen tot op de laatste cent achter de komma. En als er zich dan in de loop van het jaar een pragmatische vraag voordoet, stel die dan direct bij de betreffende functionaris en zout het niet op tot 1x per jaar in de rondvraag.

Het overlijden van met name Manolo en Herman werd met respect gememoreerd en herdacht. De notulen en jaarverslag werden gehamerd. Dat fraaie verslag verdient wat mij betreft meer aandacht. Het zou niet verkeerd zijn om met een korte samenvatting de hoogtepunten nog een keer te benoemen. Wel was er veel uitleg bij de financiele stukken. Terecht om een goed inzicht te krijgen in de noodzaak de tijdelijke contributieopslag om te zetten in een definitieve. Samen met een conservatieve begroting sprak de vergadering haar vertrouwen uit en was de decharge een feit. Oh ja, ze zoeken nog een kascontrole commissielid, dus als je dr wat in ziet, bel Hans Vendrig.

René presenteerde het langetermijnonderhoudsplan. Een absoluut professioneel en gedetailleerd opgesteld plan. Welke werkzaamheden staan ons op korte termijn te wachten? Aandacht voor energiebesparing, nieuwe vlotten, electronische toegang en de koepelakoestiek zijn een paar toppers. En direct aansluitend toonde Wessel de nieuwe website, die nauw verbonden is met e-captain, het alles omvattende ledenpakket dat ons alle informatie moet verschaffen, maar ook mogelijk moet maken. Commissies krijgen hun eigen domein. Er volgt nog een gebruikerstraining, aansluiting op Instragram, Facebook en een mobiele ARI voor de mogelijke vaarbeperkingen. Het totale pakket is voordeliger dan alle huidige losse administraties, maar bovenal zorgt het voor een enorme efficiencyslag. Het gemak dient de roeier.

alv2018

Het bestuur is bij gebrek aan tegenkandidaten bij acclamatie verkozen en de nieuwe commissaris vloot, Maarten Jüch, eveneens zonder stemming en ook hij aanvaardde zijn benoeming enthousiast.
Erik Kraak kreeg een florale pluim voor zijn werk in het Bestuur en commissies (veiligheid en Coastalboot) van de KNRB.
En Marjolijn Roeleveld, de spil in het FAC (Financiele Administratie Commissie) en belangrijke steun van de penningmeester, werd absoluut terecht benoemd tot Lid van Verdienste. Haar inzet zowel bij de reguliere administratie als haar bijdrage aan de conversie van het oude naar nieuwe systeem verdient dat respect. Marjolijn, van harte!!!

De rondvraag telde een pleidooi voor een extra C3+. Ook werd duidelijkheid verschaft over de relatie aangaande de personaltrainingsruimte met Vincent en Tycho Muda. En sloot Frank van Unen de rondvraag af met een complimenterend woord namens de leden aan Bestuur en alle vrijwilligers. Net voor tien uur kon de tap weer open. En het bleef nog lang rumoerig en gezellig. Kom je ook volgend jaar?

Peter de Graaf