Bij De Amstel kost het kwartje van Kok drie tientjes!

JALVEN op vrijdag 23 november 2018 was een verplicht nummer. Wat u heeft gemist? Met 9 leden achter de tafel en 45 ervoor (tis maar net vanwaar je kijkt) werd statutair verslag gebracht, decharge veroverd, contributietoeslag gepermaniseerd (3x woordwaarde), Maaarten fleet-owner, zijn we een LTOP-gebouw rijker en hangt de nieuwe WEBsite in de cloud.

Vergadertijgers heb je in twee soorten. Hoe langer, hoe chaotischer, hoe gedetailleerder de vragen des te mooier maar ook de serieuze en meer beleidsmatige insteek waardoor op een efficiente wijze aan het wettelijk gedefinieerde statuut wordt voldaan. Gelukkig was het laatste het geval. Immers, de zondag ervoor was er alle gelegenheid om door te vragen tot op de laatste cent achter de komma. En als er zich dan in de loop van het jaar een pragmatische vraag voordoet, stel die dan direct bij de betreffende functionaris en zout het niet op tot 1x per jaar in de rondvraag.

Het overlijden van met name Manolo en Herman werd met respect gememoreerd en herdacht. De notulen en jaarverslag werden gehamerd. Dat fraaie verslag verdient wat mij betreft meer aandacht. Het zou niet verkeerd zijn om met een korte samenvatting de hoogtepunten nog een keer te benoemen. Wel was er veel uitleg bij de financiele stukken. Terecht om een goed inzicht te krijgen in de noodzaak de tijdelijke contributieopslag om te zetten in een definitieve. Samen met een conservatieve begroting sprak de vergadering haar vertrouwen uit en was de decharge een feit. Oh ja, ze zoeken nog een kascontrole commissielid, dus als je dr wat in ziet, bel Hans Vendrig.

René presenteerde het langetermijnonderhoudsplan. Een absoluut professioneel en gedetailleerd opgesteld plan. Welke werkzaamheden staan ons op korte termijn te wachten? Aandacht voor energiebesparing, nieuwe vlotten, electronische toegang en de koepelakoestiek zijn een paar toppers. En direct aansluitend toonde Wessel de nieuwe website, die nauw verbonden is met e-captain, het alles omvattende ledenpakket dat ons alle informatie moet verschaffen, maar ook mogelijk moet maken. Commissies krijgen hun eigen domein. Er volgt nog een gebruikerstraining, aansluiting op Instragram, Facebook en een mobiele ARI voor de mogelijke vaarbeperkingen. Het totale pakket is voordeliger dan alle huidige losse administraties, maar bovenal zorgt het voor een enorme efficiencyslag. Het gemak dient de roeier.

alv2018

Het bestuur is bij gebrek aan tegenkandidaten bij acclamatie verkozen en de nieuwe commissaris vloot, Maarten Jüch, eveneens zonder stemming en ook hij aanvaardde zijn benoeming enthousiast.
Erik Kraak kreeg een florale pluim voor zijn werk in het Bestuur en commissies (veiligheid en Coastalboot) van de KNRB.
En Marjolijn Roeleveld, de spil in het FAC (Financiele Administratie Commissie) en belangrijke steun van de penningmeester, werd absoluut terecht benoemd tot Lid van Verdienste. Haar inzet zowel bij de reguliere administratie als haar bijdrage aan de conversie van het oude naar nieuwe systeem verdient dat respect. Marjolijn, van harte!!!

De rondvraag telde een pleidooi voor een extra C3+. Ook werd duidelijkheid verschaft over de relatie aangaande de personaltrainingsruimte met Vincent en Tycho Muda. En sloot Frank van Unen de rondvraag af met een complimenterend woord namens de leden aan Bestuur en alle vrijwilligers. Net voor tien uur kon de tap weer open. En het bleef nog lang rumoerig en gezellig. Kom je ook volgend jaar?

Peter de Graaf

Gouden herinneringen bij receptie Jan Wienese

De receptie die Reinier Nieuwenhuis en Joost Adriaansz namens R&ZV de Amstel organiseerde ter ere van het goud dat Jan Wienese 50 jaar gelegen wist te veroveren gaat de boeken is als een gedenkwaardige. Er waren tal van olympische roeiers in de societeit aanwezig, waarvan er een, naast de jubilaris natuurlijk, bovenuit stak: Jochen Meissner. De Duitser legde het in 1968 af tegen Wienese en ging met een zilveren medaille naar huis. Aan de hand van een foto waarbij Wienese en Meissner elkaar kort na de finish de hand schudden sprak hij Jan in het Nederlands toe:

De handdruk van twee tegenstrijders
Die tegen elkaar gevochten hebben
Zonder zich te bezeren
Receptie Wienese 2
Ik begroet de gastheren en roeikameraad Jan
19 oktober 2018, 19 oktober 1968
Het is nu vijftig jaar geleden: Mexico 1968
Je ziet het aan ons, de topatleten van toen... zijn ouder
Niet meer zo slank, hebben minder haar en zijn grijs geworden
In onze hoofden zijn we jong gebleven

Vandaag herinneren wij ons de finale High-non in Chochimilco
Waar wij ongeremd op elkaar los gingen om 'Olympiasieger' in de skiff te worden
Jan won goud en ik zilver. Dat weten we!
Omgekeerd was me liever geweest, maar... het was verdiend
Jan was op deze dag de betere, niet de gelukkigste
Ja, gelukkig met de medaille in ieder geval. Ik natuurlijk ook

In onze carriere hebben we niets cadeau gekregen
De wedstrijd tegen Jan kostte al mijn kracht, dat was heftig
Maar... we waren nooit vijanden, zoals men vandaag na 50 jaar beleven kan
Wij vieren onze medailles samen
Zoals we samen gevierd hebben
En dat het contact en respect al 50 jaar duurt
Nogmaals dank dat ik vandaag bij jullie te gast mag zijn

 

Receptie Wienese 1

Felle tegenstanders op het water, maar vrienden op de kant

Receptie Wienese 3

Ook Jan richtte zich met een dankwoord tot zijn gasten

Receptie Wienese 4

Er werd flink bijgepraat onder de Solitair II

De foto's zijn gemaakt door René Visser