Officiele BALV bleek een informeel kringgesprek 

Door: Peter de Graaf
De voor zondag uitgeschreven statutair verplichte extra ledenvergadering om bestuursvacatures te vervullen had een bijzonder karakter. Ca 24 leden (en even zoveel formele afmeldingen) waren komen opdagen en door het mooie weer was het terras een vanzelfsprekende locatie. In een kring zonder groen laken, hamer of andere ALV herkenning. En in 17 minuten zaten we er doorheen.

BALV2018

Bij het recente overlijden van erelid Herman van der Linden en nog recenter Manolo Sanchez paste een respectvolle minuut stilte.

Korte agenda
De overige agendapunten konden bij acclamatie worden weg gehamerd. En dus is Hans Vendrig nu officieel penningmeester en vervult Cees Vente een dubbelrol als vicevoorzitter en als commissaris vloot.
Wel bleek uit de vorige notulen nog een aantal klussen open te staan. Het jaarverslag moet nog "afgerond gepubliceerd" worden en de toezegging boten door gebruikers te laten adopteren voor onderhoud is niet opgepakt. En node werd communicatie gemist over een 3jarig partnerschap met erg(o)fit.nl dat de oude herenkleedkamer benut voor personal training.

Inteelt
Terecht werd gesignaleerd dat het bestuur geen echte afspiegeling is van het ledenbestand. Zowel qua leeftijd als gender is sprake van stevige inteelt met een nagenoeg complete heren veteranenacht op het pluche. Het pleidooi om meer dames en jongeren te interesseren werd van harte gesteund. Maar ook terecht was de repliek van bestuurszijde dat het vinden van bereidwillig kader moeilijk is. Dus 30-50 jarigen en jonger mag ook: schroom niet als je gevraagd wordt, of nog beter: meld je aan voor die functie of klus die je leuk lijkt.

Frisse wind
Hans functioneert al bijna een half jaar als waarnemend penningmeester. Daar zat het nieuws niet. Maar Cees Vente gaf onomwonden aan dat er in de loods een frisse wind gaat waaien: de VENTEWIND. Nee, niet om de blaadjes weg te blazen maar om de vloot strak te beheren en vooral slordige materiaal behandeling preventief te pareren. Nu maar hopen dat die Ventestorm niet tot een roeiverbod leidt.