In Herinnering Manolo Sanchez

Manolo is op 21 juni 2018, 3 dagen voor zijn 71ste verjaardag overleden. Een markant Amstel- & Scheeve lid is niet meer. En met bijna 37 jaren lidmaatschap op de teller een breed geinteresseerde in roeien en biljarten.

Manolo verruilde Spanje voor Nederland omdat hij zich niet kon verenigen met het toenmalige regime en de daaraan verbonden dienstplicht. In Nederland werd hij zelfstandig ondernemer in de textielbranche. Bij jubilea werd niet tevergeefs een beroep op hem gedaan voor een speciale editie van kledij.

Zijn eigen roeicarriere heeft nimmer de krant gehaald, maar door zijn postuur en autoriteit was hij een veel gevraagde stuurman. En hij kende de rivier de Amstel op zijn duimpje. Kwam niet in zijn vaarwater want dan kreeg je er stevig van langs. En als stuurman ben je verlengstuk van de coach. Het was duidelijk dat ook die opgedane kennis een welkome begeleiding vormde voor menige acht.

Voor de biljartgroep De Scheeve was hij lange tijd onze topper met een gemiddelde net onder de drie. En ook daar attent op de spelregels, het onderhoud van het materiaal en vooral de wedstrijd zelve.

Zijn aard en wijze van optreden was altijd zeer direct. Kritiek en correctie kreeg je zonder enige franje toegeworpen. En omdat hij veel zag gebeuren was het vaak raak. Elkaar aanspreken om er beter van te worden was zeker een belangrijk deel van zijn bijdrage aan De Amstel.

Later, toen zijn mobiliteit hem parten speelde genoot hij van het maken van foto´s en die met gericht commentaar te publiceren op de bekende e-platforms. Misschien niet altijd goed begrepen of overgekomen, maar zijn doelstelling bleef het duiden van markante goede en te verbeteren zaken.

Bij de verbouwing in 2011 werd een lang gekoesterde wens voor hem in vervulling gebracht: de oprit naar het voorterras en daarmee natuurlijk een algemene toegankelijkheid voor minder validen. Gelukkig werd de oprit vaak geblokkeerd door fietsen waardoor hij weer een stevige kritiek kon voeren.

Maar dat alles is voorbij. Het wordt stil op De Amstel, bij het biljart en op facebook. Wij wensen Annelies en zijn zoon Felippe alle sterkte bij het verwerken van dit afscheid.
Manolo, rust zacht. Ik weet zeker dat je aan het groene laken nog vaak herinnerd zult worden.

Peter de Graaf

Manolo Sanchez