INNO

Op 24 juni worden twee bestuursleden formeel bevestigd in functies die ze nu al tijdelijk en officieus bekleden: Cees Vente wordt commissaris Vloot en Hans Vendrig penningmeester. In een gesprek daarover, onlangs op een feestje waar ook wat Amstelleden waren, bereikten mij geluiden als zou de top van onze club zichzelf langzamerhand wat oud beginnen te vinden in relatie tot de dwarsdoorsnede van de vereniging. Er gingen kreten op die riepen om verjonging aan de top. Ik wil de eerste zijn die wijst op de heilzame werking voor de vereniging van de met ervaring beladen reuzen waarvan we er nu een paar in het bestuur hebben; aan de andere kant: het is een zinnig verlangen. Uw columnist mocht de afgelopen jaren nogal wat vertegenwoordigers van de smartphone-generatie de heilige hallen dezer vereniging zien betreden; mensen die vaak al de nodige successen op hun palmares konden bijschrijven, en die met een gerust hart een bestuursfunctie kan worden toevertrouwd. Maar hoe krijg je ze op het pluche? Wel, laten we eens een beetje innovatief denken.
Hoewel weinig bekend beschikt ieder lid van het bestuur als commissaris over een commissie die hem of haar bijstaat in de moeilijke taak. Niet alle commissies leiden een bloeiend bestaan. Dat hangt ook een beetje af van de bestuursstijl van de betreffende commissaris. Maar voor zij die twijfelen of ze ja dan nee een bestuursfunctie zullen ambiëren is het nogal belangrijk te weten dat de commissies formeel bestaan of in het leven geroepen kunnen worden en dat de commissaris daarin materiedeskundigen kan kiezen die de commissaris met raad en daad terzijde staan. Denk aan een minister met zijn ambtenarenstaf. Daar gaat het (in het groot) ongeveer net zo. Of zo kàn het gaan. In ieder geval zijn er de mogelijkheden. Een slimme commissaris kan veel hebben aan zijn of haar commissie.
En als we dan toch een beetje op de innovatieve toer zijn: laten we langzamerhand ook eens nadenken over een vrouw aan het roer van deze vereniging. Niets ten nadele van de mannen die tot nu toe de vereniging leiden of hebben geleid maar een beetje eenzijdig verdeeld qua sexe was het wel. Niet meer helemaal van deze tijd. Kan natuurlijk niet allemaal ineens. Maar het Huishoudelijk Reglement van deze vereniging voorziet keurig in het regelmatig aftreden van bestuursleden en de mogelijkheid om dan met nieuwe kandidaten te komen. Kansen zat om aan innovatie te doen.

Maar je moet het wel willen natuurlijk…..

Dirk