VLAG

Deze keer een verhaaltje dat niet direct zoveel met de Amstel te maken heeft, maar wel met water, met Amsterdam en met de Nederlandse vlag. Toch allemaal zaken die het rechtgeaarde Amstellid na aan het hart (horen te) liggen. 

Daar gaan we dan. In een dikke biografie over tsaar Peter de Grote (1672-1725) kwam ik een heel verbazend verhaal tegen. Peter de Grote was zoals bekend de eerste tsaar van Rusland die belangstelling toonde voor de zee, voor de scheepvaart en voor vreemde landen. Voordat hij naar Nederland kwam om zelf het bouwen van schepen te leren in Zaandam was hij al in eigen land druk doende de scheepvaart te bevorderen. De enige haven aan diep water die Rusland in die tijd bezat was Archangelsk aan de Witte Zee. Die haven zat de helft van het jaar potdicht met ijs. In de zomer kwamen daar Hollandse en Engelse kooplui in konvooi om Westerse goederen te brengen en Russische aan boord te nemen. Peter was daar dan vaak maandenlang om alles goed te bekijken en in zich op te nemen. Hij sprak zowaar redelijk Hollands en rookte dapper de lange Goudse pijpen met de Hollanders mee. Wild enthousiast over de sterke en mooie Hollandse schepen bestelde hij bij burgemeester Nicolaas Witsen in Amsterdam een fregat met 44 kanonnen, af te leveren in Archangelsk. Op 21 juli 1694 zeilde Jan Flam vanuit Amsterdam met de splinternieuwe "Heilige Profetie" de haven van Archangelsk binnen. Peter was buiten zichzelf van enthousiasme. Hij vond alles prachtig en benoemde zichzelf onmiddellijk tot "skipper" van het schip.
Wat hij ook heel prachtig vond was de grote Hollandse vlag die van de achtersteven van het schip woei. Hij besloot dat zijn Russische vlag ook die kleuren zou hebben. Alleen in een een andere volgorde.

De Russische vlag is - na de val van de USSR - opnieuw wit, blauw, rood.

Dirk