Eénzestiende De Amstel kweet zich van statutaire plicht

Verslag ALV 2017 door Peter de Graaf

Met 9 leden achter de tafel en nog geen 40 ervoor kreeg het Bestuur decharge en werd verkozen en benoemd. Dat klinkt heel formeel en is het deels ook wel. Aan de andere kant is onze jaarvergadering ook een sociale ontmoeting en uitwisseling van informatie en ideeën.
Belangstelling tonen op een ALV mag dan ook geen verwijtend klachtenuurtje zijn. Als iets je dwarszit werkt het effectiever om daar direct de betreffende op aan te spreken.

De meerwaarde van de ALV zit naast het afleggen van wettelijk verplichte verantwoording absoluut in vooruit kijken en meedenken. En daarmee geef je het bestuur mandaat en energie om weer een jaar aan de slag te gaan.

Verslaglegging
Alvorens de agenda af te grazen werd stil gestaan bij de overledenen. Met name Rob Otto, decennia lid en intensief betrokken bij het roeien, verdiende dat respect.
De notulen en berichten van verhindering passeerden als hamerstuk.
Het bijzonder fraai uitgevoerde jaarverslag met veel foto's geeft een helder beeld van 2016/17. Het is ongelooflijk zoveel vrijwilligers hun bijdragen leveren om de club draaiend te houden. Andere accenten zijn de bijzondere wedstrijd prestaties van de juniores-meisjes, de nieuwe bootsman, een eigen coördinator jeugdroeien en de stap om met Coastal roeien IJburg te veroveren. Wil je alles er op nalezen? Kijk dan op amstelroei.nl.

Batig saldo
De financiën zijn op orde aldus het verslag van de kascommissie en de verleende decharge. De bestemming van het batig saldo van ruim € 9.000 is toegevoegd aan het spaarvarken voor onderhoud gebouw. Daar zit een stevige tegenvaller op veel reparaties en wensen van het oude gebouwgedeelte. En de tijdelijke contributie verhoging in relatie tot de enorme verbouwing van 2011 mag nog een jaar doorgaan. De kascommissie vroeg extra aandacht om bij aanschaf-transacties boven de 10 mille twee handtekeningen te verlangen.
Maar zoals gezegd, decharge werd met een stevig applaus verleend onder dankzegging aan de samenstellers. Omdat voor de toekomst een verdere professionalisering van het roeikader onvermijdelijk lijkt moet het complexe contributiesysteem herschreven worden. Simpeler en duidelijk gericht op meer inkomsten met daartegenover een gedegen roeikader.
De begroting voor het komend jaar bleek sluitend en vertolkte de genoemde focus op gebouw en roeien in concrete budgetten.

Stoelendans
Als je als kascommissie je werk goed doet mag je gewoon blijven en zo geschiedde.
Anders, Andries en Leo, succes!
En dan het Bestuurspluche. Geen tegenkandidaten? Dan leert ons statuut dat je direct bij acclamatie benoemd bent. Een vrij unieke situatie dat er geen wijziging in het Bestuur optreedt. Klinkt solide.

Wessel vertelt...
Ieder jaar gaat een bestuurslid dieper in op zijn of haar portefeuille. De eer was dit keer aan de Commissaris Algemene Zaken & Communicatie Wessel Agterhof. Met trots wees hij op het herstel van de nieuwsbrief, zeg maar het clubblad online en de trouwe correspondenten kregen een terechte aai over de bol. Andere toppers uit zijn domein waren het succesvolle midweekroeien, de instructie aangepast roeien voor leden met een beperking en een woord en blijk van dank aan de scheidende organisatie van de ErgoHead (Olga Duijn en Bart Breuk). Ook Fons & Peter ontvingen flesvoeding als dank voor jarenlange jeugdwedstrijden inzet. BartOlga
Een nieuw initiatief JONG AMSTEL om de groep 20-35 jarigen beter te begeleiden en te binden krijgt gestalte. En tenslotte een bijzondere oproep om meer gepolijst gedrag. Elkaar aanspreken op zaken die niet goed lopen is een goede zaak, maar dat is pas effectief als dat fatsoenlijk zonder superlatieven verloopt. En de onderlinge komt weer op het programma. Het evenement om meer leden te leren kennen en eens in een andere boot te varen.

Lintjesregen
Het past een vereniging met zoveel actieve vrijwilligers de kanjers in het zonnetje te zetten. Daar hebben we een onderscheiding voor: Lid van Verdienste. Dit jaar zelfs drie! De twee dames van het midweekroeien te weten Carine Hoogveld en Aafke Gorter en Rick van Eeden. Naast het uitzetten, beschrijven en varen van vele eigen tochten toont het hoge aantal bezoekende zusterverenigingen op de ontmoetingstochten dat De Amstel hier hoog scoort. Perfecte organisatie, fraai roeiwater en prima materiaal. Het derde lintje gaat naar Rick van Eeden, onze digiboy die al jaren met succes onze digitale infrastructuur, onze website en alles wat daar bij hoort in de lucht weet te houden en vooral daar waar nodig optimaliseert. Helaas waren ze er niet en volgt het opspelden op de nieuwjaarsborrel op zondag 7 januari 2018. Alle drie van harte en blijf je ding doen!

En dan de Rondvraag
Er werd aandacht gevraagd en gekregen voor het tekort schietend aantal kaderleden bij de juniores jongens wedstrijdploegen.
Veiligheid is met recente ongelukken in de roeiwereld een heftig issue. Adviezen: draag geen donkere kleding (ze zien je niet op de zwarte waterspiegel), instrueer de vaarregels, zeker voor regionale tochten intensiever, en zorg voor hoge heldere verlichting bij varen in duister.

Klassiek was de vraag naar de voortgang van de prijzenkast: Met nieuwjaar moet-ie er staan. Het jaartal werd niet genoemd.......
Meer aandacht voor schoonhouden van de vloot en ordelijk opbrergen van riemen en rigger.
Er komt een boten-adoptieplan. Daardoor is er steeds één lid aanspreekpunt per boot. Dat werkt twee kanten op. Naar de bootsman voor de reparaties en naar de leden voor de gebruiksdiscipline.
ARI, de functie van de informatietelefoon bij slecht weer komt "vertolkt als stoplicht" volgend jaar op de site. Florries suggestie om als ARI het niet doet, dan maar op de site van RIC te kijken werd daverend weggelachen [red: en toch blijft zij het stiekem doen].

Tot slot...
Wilt u precies en volledig weten wat er passeerde dan is het wachten op de notulen van de secretaris. Rond kwart voor tien na een dankwoord van Frank van Unen en een kleine aanmoedigende attentie voor de bestuursleden konden we aan de versterkende drankjes en werd er pas echt vergaderd in kleine kring over ieders eigen brandpuntje. Niet verkeerd want dat levert vaak mooie gedachten en ideetjes op.

ALV gemist? Goeie smoes? Geen vergadertiepje? Prima, maar je moet wel een jaar wachten op een nieuwe kans. Ik zou zeggen: roei er lekker naar toe. Behouden vaart.

Veteranen opgelet!

Wie van plan is te gaan shinen tijdens het Heineken Roeivierkamp en de Head of the River in 2018 moet snel van zich laten horen. Om in aanmerking te komen voor een boot tijdens de maartwedstrijden, dient iedere ploeg zich aan te melden vóór 31 december 2017 via email (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Vermeld in de mail wie de ploegleden zijn, welk nummer in welk veld je wil starten, wie de ploeg vertegenwoordigt en wat het mailadres van deze persoon is. Halverwege januari 2018 plannen we een ploegenavond met alle ploegvertegenwoordigers om de botenverdeling door te spreken. Hans (materiaalcommissaris) en ik zullen ernaar streven de eerlijkste en gunstigste indeling te maken. Mogelijk roei je niet in dezelfde boot als vorig jaar of deel je de boot met een andere ploeg. Dit soort belangrijke informatie wordt tijdens de ploegenavond besproken.
Alvorens je besluit deel te nemen aan de wedstrijden (wat we uiteraard toejuichen), zijn een paar dingen die belangrijk zijn om te weten:
1. Hou er rekening mee dat het toegewezen krijgen van een boot ook verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Zo moet een wedstrijdploeg een boot schoon houden en zorg dragen voor goed onderhoud (bijvoorbeeld schade melden en afstellingen controleren).
2. Als je een combinatieploeg vormt met andere verenigingen, moet uitgezocht worden welke vereniging in een boot voorziet. Mocht je een boot van de Amstel toegewezen krijgen, dan schrijft de/een andere vereniging in.
3. Veteranen betalen hun eigen inschrijfgeld, komend jaar zullen we de kosten sneller aan jullie doorbelasten, de ploegvertegenwoordiger is verantwoordelijk voor tijdige betaling. Informatie over kosten en dergelijke is onder andere te vinden op https://wedstrijden.knrb.nl/nl
4. Ploegen die voor het eerst starten, kan worden gevraagd een trial te varen zodat we kunnen inschatten of deelname aan de wedstrijden realistisch is.

Ik zie jullie berichten graag tegemoet, op naar een 2018 vol blikken!

Nienke Engberts, wedstrijdcommissaris